Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu lipcu 2014r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
 24.07.2014r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Zapoznanie się z przygotowaniem miejsc wypoczynku na ternie gminy.
  3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
25.07.2014r.
godz. 1000
Komisja Planowania przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
28.07.2014 r.
godz. 1000
Komisja Rewizyjna
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
29.07.2014 r.
  godz. 1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i  Aktywności Gospodarczej
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.