Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu kwietniu 2013r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
18.04.2013r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
  2. Komisja wyjazdowa do Szkoły Specjalnej i Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
  3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
19.04.2013r.
godz.1300
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Zapoznanie się z trudnościami przy odśnieżaniu dróg w okresie zimy. Uporządkowanie dróg gminnych, studzienek kanalizacyjnych po okresie zimy
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
22.04.2013r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
  1. Analiza środków finansowych przeznaczonych na sport, rekreację i promocję Gminy w latach 2011-2012 (MOS, Kluby sportowe, OSiR, UMiG, GDK, Biblioteka, organizacje pozarządowe)
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
23.04.2013r.
godz.1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
  1. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 31 marca 2013
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.