Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu lutym 2013r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
21.02.2013r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Analiza sprawozdań z ferii zimowych przeprowadzonych przez szkoły, Bibliotekę Publiczną jej filie, GDK i świetlice wiejskie
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
22.02.2013r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
  1. Spotkanie Komisji z Dyrektorem CW Laguna p. Edytą Zart
  2. Zapoznanie się z możliwościami zwiększenia ilości miejsc parkingowych w Gryfinie.
  3. Informacja dotycząca zaplanowanych remontów lokali komunalnych i adaptacji lokali.
  4. Ocena GTBS w zakresie gospodarki mieszkaniowej po wybudowaniu budynku mieszkalnego.
  5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
25.02.2013r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.