Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu lipcu 2012r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
09.07.2012r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
  1. Kontrola wykonania postanowień umowy sprzedaży 80% udziałów PEC Sp. z o.o. – zakończenie kontroli.
  2. Kontrola remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino – zakończenie kontroli.
16.07.2012r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
  1. Kontrola wykonania postanowień umowy sprzedaży 80% udziałów PEC Sp. z o.o. – zakończenie kontroli.
  2. Kontrola remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino – zakończenie kontroli.
31.07.2012r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
  1. Rozpatrzenie skargi przedstawicieli Kupców- handlowców Targowiska Miejskiego w Gryfinie na działanie Burmistrza.
  2. Rozpatrzenie skargi członków wspólnoty mieszkaniowej na niezgodny z przepisami prawa sposób zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Gryfina.