Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu marcu 2014r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
19.03. 2014r.
 godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony środowiska
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Bezpieczeństwo publiczne
 3. Gospodarka odpadami na terenie gminy. Ocena funkcjonowania systemu po wprowadzeniu nowej ustawy śmieciowej.
 4. Informacja dotycząca uporządkowania dróg gminnych, studzienek kanalizacyjnych po zimie 2013/2014.
 5. Stan dróg gminnych, plan doraźnych remontów dróg w 2014 roku. Sprawa miejsc parkingowych.
 6. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
20.03.2014r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza sprawozdań z ferii zimowych przeprowadzonych w szkołach, w Bibliotece Publicznej, jej filiach oraz GDK i świetlicach wiejskich.
 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Biblioteki Publicznej i Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie za rok 2013.
 4. Analiza realizacji wniosków złożonych przez Komisje w 2013 roku.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał
24.03.2014r.
godz. 1000
Komisja Rewizyjna
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Kontrola procedur związanych z przygotowaniem, podjęciem oraz realizacją uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Łużycka/Czechosłowacka
 3. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał
25.03.2014 r.
 godz. 1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Analiza Procesu inwestycyjnego budowy nabrzeża.
 3. Ocena realizacji udzielonych dotacji przez Gminę podmiotom spoza sektora finansów publicznych.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.