Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu styczniu 2013r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
24.01.2013r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Wypracowanie i przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2012 rok.
 2. Zapoznanie się z planami ferii zimowych organizowanych przez szkoły, Bibliotekę Publiczną jej filie, GDK i świetlice wiejskie
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
28.01.2013r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
 1. Wypracowanie i przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2012 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
29.01.2013r.
godz.1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Wypracowanie i przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2012 rok.
 2. Analiza działań inwestycyjnych w oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
30.01.2013r.
godz.1400
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
 1. Wypracowanie i przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2012 rok.
 2. Ocena zasad wynajmowania, przydziału oraz polityka gospodarką mieszkaniową wchodzącą w zasób gminy
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.