Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu czerwcu 2012r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
21.06.2012r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Spotkanie z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
25.06.2012r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
26.06.2012r.
godz.1430
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej 
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
27.06.2012r.
godz.1300
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.