Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu sierpniu 2012r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
09.08.2012r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
 1. Rozpatrzenie skargi członków wspólnoty mieszkaniowej na niezgodny z przepisami prawa sposób zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Gryfina.
 2. Zajęcie stanowiska do Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXII/197/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie.
16.08.2012r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
 1. Kontrola stanu mienia komunalnego w Nowym Czarnowie, przejętego od Marszałka Województwa przez Gminę Gryfino.
 2. Wypracowanie projektów uchwał do:
  - skargi członków Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chrobrego 8-14 w Gryfinie na niezgodny z przepisami prawa sposób zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Gryfino.
  - skargi przedstawicieli Kupców-Handlowców Targowiska Miejskiego w Gryfinie na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
  - skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie.
 3. Wypracowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli w zakresie remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino.
20.08.2012r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
 1. Wypracowanie projektów uchwał do:
  - skargi członków Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chrobrego 8-14 w Gryfinie na niezgodny z przepisami prawa sposób zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Gryfino.
  - skargi przedstawicieli Kupców-Handlowców Targowiska Miejskiego w Gryfinie na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
  - skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie.
 2. Wypracowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli w zakresie remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino.
 3.  
30.08.2012r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Komisja wyjazdowa. Przygotowanie wybranych placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2012-2013.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.