Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu styczniu 2011r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
20.01.2011r.
godz. 1000
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
10.01.2011r.
godz.1100
18.01.2011r.
godz.1000
24.01.2011r.
godz.1100
Komisja Rewizyjna
  1. Wypracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej ws. projektu budżetu gminy Gryfino na rok 2011r.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
04.01.2011r.
18.01.2011r.
25.01.2011r
godz.1000
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
  1. Analiza projektu budżetu gminy Gryfino na rok 2011. Wypracowanie wniosków komisji.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
11.01.2011r.
26.01.2011r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Wypracowanie stanowisk do budżetu gminy Gryfino na 2011 r.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.