Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu maju 2013r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
16.05.2013r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Zapoznanie się ze stanem dróg gminnych – komisja wyjazdowa
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
17.05.2013r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
  1. Przegląd placów zabawi boisk sportowych na terenie gminy. Komisja wyjazdowa.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
20.05.2013r.
godz.800
Komisja Rewizyjna
  1. Kontrola delegacji krajowych pracowników urzędu Miasta i Gminy Gryfino w jednostkach organizacyjnych gminy, samorządowych osobach prawnych oraz radnych rady miejskiej w Gryfinie w latach 2009- 2012.
  2. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - wypracowanie projektu uchwały
  3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
21.05.2013r.
godz.1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
  1. Ocena realizacji udzielonych dotacji Gminie na realizację zadań zleconych przez jednostki z zakresu sektora finansów publicznych.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.