Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu październiku 2011r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
20.10.2011r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Zapoznanie się z działalnością organizacji pozarządowych. Spotkanie  z przedstawicielami.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
21.10.2011r.
godz.1400
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Przegotowanie propozycji Komisji do projektu budżetu na 2012r. w zakresie inwestycji gminnych.
  2. Zapoznanie się z planem i realizacją inwestycji na terenie gminy.
  3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
24.10.2011r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
  1. Zasady zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie miasta i Gminy Gryfino.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
25.10.2011r.
godz.1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
  1. Analiza i ocena realizacji budżetu za półrocze 2010 roku wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.