Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu czerwcu 2014r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
17.06. 2014r.
godz.1300

18.06.2014r.
godz. 1000

Komisja Rewizyjna
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał
18.06.2014r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał
20.06.2014r.
godz. 1000
Komisja Planowania przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał
24.06.2014 r. godz. 1000 Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał.