Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu sierpniu 2011r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
18.08.2011r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Przygotowanie placówek oświatowych do sezonu 2011/2012
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
19.08.2011r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Zapoznanie się z planem i realizacją inwestycji na terenie gminy.
 2. Informacja dotycząca spełniania wymogów prawnych ochrony środowiska na terenie gminy (stanowiących zagrożenie przez przedsiębiorstwa i użytkowników prywatnych)
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
22.08.2011r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
 1. Budżet zadaniowy – omówienie zagadnienia.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
23.08.2011r.
godz.1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Budżet zadaniowy – omówienie zagadnienia.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
24.08.2011r.
godz.900
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1.  Przygotowanie placówek oświatowych do sezonu 2011/2012- komisja wyjazdowa
31.08.2011r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
 1. .Budżet zadaniowy – omówienie zagadnienia.