Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu marcu 2011r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
1.03.2011 r.
godz. 1000
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
2.03.2011 r.
godz. 1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
24.03.2011r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Informacja nt. podziału środków finansowych na stowarzyszenia: sportowe, kulturalne i inne, oraz na remonty zabytków.
 2. Sprawozdanie z wykonania planu ferii zimowych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
28.03.2011r.
godz.1100
Komisja Rewizyjna
 1. Zapoznanie się z wnioskami końcowymi prac komisji doraźnej badającej sprawy świetlic wiejskich w 2010 r.
 2. Zapoznanie się z wnioskami końcowymi z prac komisji doraźnej badającej sprawę inwestycji drogowej ul. Mieszka I w Gryfinie w 2010 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
29.03.2011r.
godz.1000
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Ocena realizacji udzielonych dotacji przez Gminę podmiotom spoza sektora finansów publicznych.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
30.03.2011r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.