Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu październiuku 2012r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
3.10.2012r.
godz.800
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
  1. Analiza założeń do uchwał okołobudżetowych na rok 2013 w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz taryf za wodę i ścieki.
  2. Ocena realizacji strategicznych umów związanych z inwestycjami Parku Przemysłowego w Gardnie i Nabrzeża w Gryfinie (umowy, aneksy do umów, zakres prac)
  3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
4.10.2012r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Komisja wyjazdowa. Zapoznanie się z działalnością wybranych świetlic wiejskich.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
5.10.2012r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Zapoznanie się z koncepcją budowy obwodnicy i planami przebudowy ul. Łużyckiej
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
8.10.2012r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.