Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu listopadzie 2012r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
21.11.2012r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
  1. Informacje PUK o przygotowaniu do zimy 2012/2013
  2. Propozycje komisji do budżetu na 2013 r
  3. Stan realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do studium
  4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
22.11.2012r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
26.11.2012r.
godz.900
Komisja Rewizyjna
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
27.11.2012r.
godz.1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
  1. Analiza i ocena realizacji budżetu za półrocze 2012 roku wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.
  2. Wstępna analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2013
  3. ypracowanie stanowisk do projektów uchwał.