Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu wrześniu 2012r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
3.09.2012r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
 
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
4.09.2012r.
godz.1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej 
  1. Analiza założeń do uchwał okołobudżetowych na rok 2013 w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz taryf za wodę i ścieki.
  2. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 czerwca 2012
  3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
5.09.2012r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Zapoznanie się ze stanem uzbrojenia terenu Przemysłowego w Gardnie.
  2. Ocena realizacji inwestycji przez GTBS.
  3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.