Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu kwietniu 2012r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
16.04.2012r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
  1. Kontrola wykonania postanowień umowy sprzedaży 80% udziałów PEC Sp. z o.o.
19.04.2012r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
20.04.2012r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Informacje o uporządkowaniu dróg gminnych, studzienek kanalizacyjnych po okresie zimy.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
23.04.2012r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
  1. Kontrola remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino.
  2. Informacja na temat programu profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników oświaty, monitorowanie kosztów absencji chorobowej pracowników oświaty.
  3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
24.04.2012r.
godz.1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
  1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.