Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-60/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLVIII nadzwyczajnej sesji w dniu 29 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-60/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLVIII nadzwyczajnej sesji w dniu 29 grudnia 2009 r.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 29 grudnia 2009 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XLVIII/524/09zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rokSkarbnik Miasta i Gminy
XLVIII/525/09zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rokSkarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 29 grudnia 2009 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XLVIII nadzwyczajnej sesji w dniu 29 grudnia 2009 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.