Rok 2009 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-98/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-98/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317,  Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz.619) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/360/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 49.264 zł

Dział

Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

49.264
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 49.264
85415 Pomoc materialna dla uczniów49.264
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)49.264
OGÓŁEM 49.264

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę  272.062 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 51.264
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.000
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego2.000
4300Zakup usług pozostałych2.000
 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 49.264
85415 Pomoc materialna dla uczniów49.264
3260Inne formy pomocy dla uczniów49.264
Zespół Szkół w Gardnie 19.990
801   Oświata i wychowanie 19.650
80101 Szkoły podstawowe13.950
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników13.950
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych4.535
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników4.535
80148  Stołówki szkolne1.165
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1.165
 
854    Edukacyjna opieka wychowawcza 340
85401 Świetlice szkolne340
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników340
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE 35.605
801   Oświata i wychowanie 35.475
80101 Szkoły podstawowe33.665
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników33.665
80148 Stołówki szkolne1.810
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1.810
 
854      Edukacyjna opieka wychowawcza 130
85401 Świetlice szkolne130
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników130
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE 21.420
801   Oświata i wychowanie 20.834
80101 Szkoły podstawowe19.678
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników19.678
80148  Stołówki szkolne1.156
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1.156
 
854    Edukacyjna opieka wychowawcza 586
85401 Świetlice szkolne586
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników586
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 18.458
801   Oświata i wychowanie 18.163
80101 Szkoły podstawowe16.743
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników16.743
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych1.315
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1.315
80148 Stołówki szkolne105
 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników105
 
854    Edukacyjna opieka wychowawcza 295
85401 Świetlice szkolne295
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników295
 Szkoła Podstawowa w Radziszewie 5.594
801   Oświata i wychowanie 5.594
80101 Szkoły podstawowe4.898
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników4.898
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych696
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników696
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 7.082
801   Oświata i wychowanie 7.028
80101 Szkoły podstawowe7.028
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników7.028
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 54
85401 Świetlice szkolne54
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników54
Zespół Szkół w Chwarstnicy11.128
801   Oświata i wychowanie 10.047
80101 Szkoły podstawowe4.056
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników4.056
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych5.925
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników5.925
80148 Stołówki szkolne66
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników66
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.081
85401 Świetlice szkolne1.081
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1.081
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie 4.971
854    Edukacyjna opieka wychowawcza 4.971
85407 Placówki wychowanie pozaszkolnego4.971
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników4.971
Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie 50.824
801   Oświata i wychowanie 49.588
80110 Gimnazja48.011
3240Stypendia dla uczniów560
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników37.451
4210Zakup materiałów i wyposażenia10.000
80148 Stołówki szkolne1.577
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1.577
 
854    Edukacyjna opieka wychowawcza 1.236
85401 Świetlice szkolne1.236
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1.236
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 34.749
801    Oświata i wychowanie 34.292
80110 Gimnazja5.473
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników5.473
80120 Licea ogólnokształcące19.963
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników9.963
4300Zakup usług pozostałych10.000
80123 Licea profilowane8.856
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników8.856
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 457
85401 Świetlice szkolne457
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników457
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 10.977
801   Oświata i wychowanie 10.977
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół10.977
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników7.477
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych3.500
OGÓŁEM 272.062

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 222.798 zł

Dział

Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkół w Gardnie 19.990
801   Oświata i wychowanie 19.650
80101 Szkoły podstawowe13.950
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne13.950
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych4.535
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne4.535
80148  Stołówki szkolne1.165
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne1.165
 
854      Edukacyjna opieka wychowawcza 340
85401 Świetlice szkolne340
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne340
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE 35.605
801   Oświata i wychowanie 35.475
80101 Szkoły podstawowe33.665
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne33.665
80148 Stołówki szkolne1.810
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne1.810
 
854      Edukacyjna opieka wychowawcza 130
85401 Świetlice szkolne130
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne130
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE 21.420
801   Oświata i wychowanie 20.834
80101 Szkoły podstawowe19.678
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne19.678
80148 Stołówki szkolne1.156
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne1.156
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 586
85401 Świetlice szkolne586
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne586
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 18.458
801   Oświata i wychowanie 18.163
80101 Szkoły podstawowe16.743
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne16.743
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych1.315
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne1.315
80148  Stołówki szkolne105
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne105
 
854      Edukacyjna opieka wychowawcza 295
85401 Świetlice szkolne295
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne295
 Szkoła Podstawowa w Radziszewie 5.594
801   Oświata i wychowanie 5.594
80101 Szkoły podstawowe4.898
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne4.898
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych696
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne696
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 7.082
801   Oświata i wychowanie 7.028
80101 Szkoły podstawowe7.028
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne7.028
 
854    Edukacyjna opieka wychowawcza 54
85401 Świetlice szkolne54
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne54
Zespół Szkół w Chwarstnicy 11.128
801   Oświata i wychowanie 10.047
80101 Szkoły podstawowe4.056
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne4.056
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych5.925
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne5.925
80148 Stołówki szkolne66
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne66
 
854    Edukacyjna opieka wychowawcza 1.081
85401 Świetlice szkolne1.081
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne1.081
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie 4.971
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 4.971
85407 Placówki wychowanie pozaszkolnego4.971
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne4.971
Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie 50.824
801   Oświata i wychowanie 49.588
80110 Gimnazja48.011
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne37.451
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych10.560
80148 Stołówki szkolne1.577
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne1.577
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.236
85401 Świetlice szkolne1.236
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne1.236
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie 34.749
801    Oświata i wychowanie 34.292
80110  Gimnazja5.473
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne5.473
80120 Licea ogólnokształcące19.963
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne9.963
4170Wynagrodzenia bezosobowe10.000
80123 Licea profilowane8.856
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne8.856
 
854    Edukacyjna opieka wychowawcza 457
85401 Świetlice szkolne457
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne457
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 10.977
801   Oświata i wychowanie 10.977
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół10.977
4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne7.477
4210Zakup materiałów i wyposażenia3.500
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 2.000
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.000
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego2.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia2.000
OGÓŁEM 222.798

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk  Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział  751

 • 2.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

Dział  801, 854

 • Zmian w planie wydatków – w większości przeniesienia pomiędzy wynagrodzeniami §§ 4010, 4040 – dokonuje się na wnioski Dyrektorów :
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie - 35.605 zł,
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie - 21.420 zł,
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie - 18.458 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Radziszewie  - 5.594 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Żabnicy - 7.082 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy   - 11.128 zł,
  • Zespół Szkół w Gardnie - 19.990 zł,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie - 34.749 zł,
  • Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie - 50.824 zł,
  • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie - 4.971 zł,
  • Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Gryfinie   - 10.977 zł.
 • Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne o kwotę 49.264 zł ( rez. celowa poz. 29 i 30) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie   z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r. – „Wyprawka szkolna”.

Sporządzający
Sylwia Skrzyniarz