Rok 2008 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-42/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 2 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-42/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 lipca 2008 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 2 lipca 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na nadzwyczajnej sesji w dniu 2 lipca 2008 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXVII/260/08 zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino/Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwały Rady Miejskiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 2 lipca 2008 r. została podjęta uchwała w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. W związku z tym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za realizację podjętej uchwały.