Rok 2008 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-103/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-103/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2008r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 165.474 zł.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 165.474
85395   Pozostała działalność 165.474
2328 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 165.474
OGÓŁEM 165.474

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 165.474 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 165.474
85395   Pozostała działalność 165.474
2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 165.474
OGÓŁEM 165.474

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 382.732 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 32.530
80101   Szkoły podstawowe 29.074
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.074
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.712
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.712
80148   Stołówki szkolne 744
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 744
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.131
85401   Świetlice szkolne 1.131
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.131
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 27.554
80101   Szkoły podstawowe 25.336
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.336
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.054
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.054
80148   Stołówki szkolne 164
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 164
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 578
85401   Świetlice szkolne 578
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 578
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 19.117
80101   Szkoły podstawowe 18.854
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.854
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 16
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16
80148   Stołówki szkolne 247
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 247
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY
801     Oświata i wychowanie 15.201
80101   Szkoły podstawowe 13.652
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.652
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.401
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.401
80148   Stołówki szkolne 148
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 148
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
801     Oświata i wychowanie 25.146
80101   Szkoły podstawowe 22.473
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.473
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.382
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.382
80148   Stołówki szkolne 291
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 291
SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZEWIE
801     Oświata i wychowanie 4.812
80101   Szkoły podstawowe 4.812
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.812
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
801     Oświata i wychowanie 8.217
80101   Szkoły podstawowe 8.217
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.217
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.116
85401   Świetlice szkolne 2.116
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.116
GIMNAZJUM W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 64.373
80110   Gimnazja 64.030
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64.030
80148   Stołówki szkolne 343
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 343
ZAKŁAD EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 13.824
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 13.824
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.824
MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 659
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 659
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 659
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 165.474
85395   Pozostała działalność 165.474
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.712
4129 Składki na Fundusz Pracy 1.503
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 61.300
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 13.424
4309 Zakup usług pozostałych 77.080
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 900
4419 Podróże służbowe krajowe 1.000
4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 55
4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500
OGÓŁEM 382.732

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 382.732 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 32.530
80101   Szkoły podstawowe 29.074
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29.074
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.712
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.712
80148   Stołówki szkolne 744
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 744
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 1.131
85401   Świetlice szkolne 1.131
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.131
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 27.554
80101   Szkoły podstawowe 25.336
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.336
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.054
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.054
80148   Stołówki szkolne 164
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 578
85401   Świetlice szkolne 578
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 578
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 19.117
80101   Szkoły podstawowe 18.854
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.854
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 16
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16
80148   Stołówki szkolne 247
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 247
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY
801     Oświata i wychowanie 15.201
80101   Szkoły podstawowe 13.652
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.652
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.401
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.401
80148   Stołówki szkolne 148
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
801     Oświata i wychowanie 25.146
80101   Szkoły podstawowe 22.473
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.473
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.382
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.382
80148   Stołówki szkolne 291
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 291
SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZEWIE
801     Oświata i wychowanie 4.812
80101   Szkoły podstawowe 4.812
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.812
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
801     Oświata i wychowanie 8.217
80101   Szkoły podstawowe 8.217
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.217
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 2.116
85401   Świetlice szkolne 2.116
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.116
GIMNAZJUM W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 64.373
80110   Gimnazja 64.030
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64.030
80148   Stołówki szkolne 343
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 343
ZAKŁAD EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 13.824
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 13.824
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.824
MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 659
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 659
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 659
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 165.474
85395   Pozostała działalność 165.474
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.712
4128 Składki na Fundusz Pracy 1.503
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 61.300
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 13.424
4308 Zakup usług pozostałych 77.080
4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 900
4418 Podróże służbowe krajowe 1.000
4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 55
4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500
OGÓŁEM 382.732

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dochody

Dział 853

  • 165.474 zł – prawidłowe zaklasyfikowanie środków wprowadzonych Uchwałą Nr XXVI/259/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2008r., pochodzące z Powiatu Gryfińskiego na realizację zadania pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”;

Wydatki

Dział 801, 854

  • 215.258 zł – zmian dokonuje się na wnioski Dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy w celu przeniesienia pozostałych środków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”) na wynagrodzenia osobowe pracowników;

Dział 853

  • 165.474 zł – w związku z realizacją zadania pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”, dokonuje się prawidłowego zaklasyfikowania wydatkowanych środków;

Dział 900

  • 2.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, w celu zapewnienia wystarczających środków finansowych na dokonywanie przez biegłego rzeczoznawcę  ocen stanu zdrowotnego drzew w postępowaniach administracyjnych;

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk