Rok 2002

ZARZĄDZENIE Nr 14/02 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie inwentaryzacji magazynu materiałów biurowych w UMiG Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 14/02
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 10 grudnia 2002r.


w sprawie inwentaryzacji magazynu materiałów biurowych w UMiG Gryfino.

§1 Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji magazynu materiałów biurowych Termin przeprowadzenia inwentaryzacji ustalam na dzień 15 grudnia 2002 r., termin zakończenia inwentaryzacji ustalam na dzień 31 grudnia 2002 r.

§2 Do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu materiałów biurowych w UMiG powołuję Komisję w następującym składzie:

  • Przewodniczący - Krystyna Wiech
  • Członek - Angelika Szulc

§3 Osoby powołane do zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującą Instrukcją Inwentaryzacyjną przeprowadzenie inwentaryzacji.

§4 Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat