Rok 2002

ZARZĄDZENIE Nr 10/02 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 września 2002r.w sprawie powierzenia obowiązków GMINNEGO URZĘDNIKA WYBORCZEGO w wyborach samorządowych w 2002r.

  ZARZĄDZENIE Nr 10/02
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 11 września 2002r.


w sprawie powierzenia obowiązków GMINNEGO URZĘDNIKA WYBORCZEGO w wyborach samorządowych w 2002r.

§1

W związku ze złożeniem rezygnacji przez gminnego urzędnika wyborczego - sekretarza Miasta i Gminy Gryfino - odwołuję Ewę De La Torre z w/w funkcji z dniem 16 września 2002r.

§2

Z dniem 16 września 2002r. powierzam obowiązki gminnego urzędnika wyborczego - inspektorowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - Krystynie Wiech.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od dnia 16 września 2002r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

mgr Andrzej Urbański