Rok 2002

ZARZĄDZENIE Nr 5/02 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 kwietnia 2002 roku dotyczące ustalenia norm zużycia paliwa gazowego i benzyny dla pojazdu Straży Miejskiej w Gryfinie - DAEWOO LANOS 1.5 nr rej. SMM6763

ZARZĄDZENIE Nr 5/02
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 1 kwietnia 2002 roku


dotyczące ustalenia norm zużycia paliwa gazowego i benzyny dla pojazdu Straży Miejskiej w Gryfinie - DAEWOO LANOS 1.5 nr rej. SMM6763

Na podstawie Oceny Technicznej nr SzP-182172001 wykonanej w miesiącach sierpień-wrzesień 2001 roku przez Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 47/2, zarządzam co następuje:

§1

Norma zużycia paliwa gazowego LPG:

  • w okresie zimowym tj. od l października do 31 marca - 13.6 1/100 km
  • w okresie letnim tj. od l kwietnia do 30 września - 13.1 1/100 km.

Norma zużycia benzyny:

  • przez cały rok - 10.9 1/100/km - w wysokości 12 % rzeczywiście przejechanych kilometrów

§2

Zobowiązuję pracowników zatrudnionych w Straży Miejskiej do ścisłego stosowania się i przestrzegania powyższych ustaleń.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Straży Miejskie w Gryfinie.

§4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - BM.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

mgr Andrzej Urbański