Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 197/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie: określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 4 grudnia 2003r.

ZARZĄDZENIE Nr 197/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 11 grudnia 2003r.


w sprawie: określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 4 grudnia 2003r.

Na podstawie art.30 ust .l pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.l591 z późn. zm./ ustalam :

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 4 grudnia 2003r. odpowiadają:

 • nr XV/207/03 - „BWG",
 • nr XV/208/03 - „BWG",
 • nr XV/209/03 - „BWG",
 • nr XV/210/03 - „BWG",
 • nr XV/211/03 - „BWG",
 • nr XV/212/03 - „BMP",
 • nr XV/213/03 - „SEO",
 • nr XV/214/03 - „SKF",
 • nr XV/215/03 - „SKF",
 • nr XV/216/03 - „SKP",
 • nr XV/217/03 - „SKP",
 • nr XV/218/03 - „SKP",
 • nr XV/219/03 - „SKP",
 • nr XV/220/03 - „SKP",
 • nr XV/221/03 - „SKP",
 • nr XV/222/03 - „SKP",
 • nr XV/223/03 - „SKP",
 • nr XV/224/03 - „SKP",
 • nr XV/225/03 - „BMP",
 • nr XV/226/03 - „BMP".

 

§ 2. Odpowiedzialnym wym. w pkt. 1 w załączeniu  przekazuję  po jednym egzemplarzu kopii uchwal Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 4 grudnia 2003 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat