Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 64/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 24 kwietnia 2003 r.

    

ZARZĄDZENIE Nr 64/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 25 kwietnia 2003 r. 


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady  Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 24 kwietnia 2003 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.  1591 z późn. zm./ ustalam: 

§1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w  dniu 24 kwietnia 2003 r. odpowiadają: 

 • nr VII/91/03 - „SK”, 
 • nr VII/92/03 - “BWG”, 
 • nr VII/93/03 - „BWG“, 
 • nr VII/94/03 - „BWG“, 
 • nr VII/95/03 - „BWG“ , 
 • nr VII/96/03 - „BWG“, 
 • nr VII/97/03 - „BMP“, 
 • nr VII/98/03 - „BMP“, 
 • nr VII/99/03 - „BMP“, 
 • nr VII/100/03 - „BMP“, 
 • nr VII/101/03 - „BMP“. 
 • nr VII/102/03 - „BMP”, 
 • nr VII/103/03 - “BMP”, 
 • nr VII/104/03 - „BMP“, 
 • nr VII/105/03 - „BMP“, 
 • nr VII/106/03 - „BMP“ , 
 • nr VII/107/03 - „BMP“, 
 • nr VII/108/03 - „BWG“, 
 • nr VII/109/03 - „SK“, 
 • nr VII/110/03 - „SK“, 
 • nr VII/111/03 - „SK“, 
 • nr VII/112/03 - „BMK“. 
 • nr VII/113/03 - „SEC“, 
 • nr VII/114/03 - „SEC“, 
 • nr VII/115/03 - „BOR“. 


§2. Odpowiedzialnym wym. w pkt 1 w załączeniu przekazuję po  jednym egzemplarzu kopii Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu  24 kwietnia 2003r. 


§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

BURMISTRZ  Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat