Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 76/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 maja 2003 r. o powołaniu zespołu doradczego w sprawie sprzedaży części udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 76/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
  z dnia 19 maja 2003r. 


O powołaniu zespołu doradczego w sprawie sprzedaży części udziałów  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Gryfinie. 

Na podstawie § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i  Gminy w Gryfinie, stanowiącego załacznik do Uchwały Nr XXXI/385/01 Rady  Miajskiej w Gryfinie z dnia 26.04.2001r. / Dziennik Urzędowy Województwa  Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami /.   zarządzam: 

Z dniem 19 maja 2003r. powołuję zespół doradczy w składzie:

  1. Eugeniusz Kuduk – Przewodniczący – Zastępca Burmistrza Miasta i  Gminy
  2. Jolanta Staruk – Członek – Skarbnik Miasta i  Gminy 
  3. Beata Kryszkowska – Członek – Sekretarz Miasta i Gminy 
  4. Krzysztof Judek – Członek – Radca Prawny Miasta i  Gminy 
  5. Dariusz Bańka – Członek – Prezes Przedsiębiorstwa  Energetyki Cieplnej w Gryfinie 
  6. Włodzimierz Kacprzak – Członek – Przedstawiciel Związków  Zawodowych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gryfinie 
  7. Zbigniew Krzywiński – Członek - Przedstawiciel Związków  Zawodowych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gryfinie 


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisaniaBurmistrz Miasta i Gminy Gryfino  

inż. Henryk Piłat