Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 32/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 stycznia 2003 r.

    

ZARZĄDZENIE Nr 32/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 6 marca 2003r. 


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 stycznia 2003r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./   ustalam: 

§1. Za realizację uchwał Rady miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 stycznia 2003r. odpowiadają: 

 • Nr V/70/03 - „BMP” 
 • Nr V/71/03 - „BMP” 
 • Nr V/72/03 - „BMP” 
 • Nr V/73/03 - „BMP” 
 • Nr V/74/03 - „BMP” 
 • Nr V/75/03 - „BWG” 
 • Nr V/76/03 - „BWG” 
 • Nr V/77/03 - „BWG” 
 • Nr V/78/03 - „BWG” 
 • Nr V/79/03 - „BWG” 
 • Nr V/80/03 - „BWG” 
 • Nr V/81/03 - „BOR” 
 • Nr V/82/03 - „SK”/”GTBS” 
 • Nr V/83/03 - „SK” 
 • Nr V/84/03 - „BWS” 
 • Nr V/85/03 - „BMP” 

§2. Odpowiedzialnym wym. w pkt 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 stycznia 2003r. 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz    Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat