Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 98/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

ZARZĄDZENIE  Nr 98/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 03 lipca 2003 r. 


w  sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego. 

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta  Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, Dz. U. z 1998 r. Nr 106,  poz. 668, Nr 162 poz. 1118, Dz. U z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz.  239, Nr 22, poz. 291, Nr 122 poz. 1323, Dz.U. z 2001 r. Nr 111, poz.1194,  Nr 144 poz. 1615, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 240, poz. 2052)  Zarządza się co następuje: 

§ 1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Anny  Klimczyk-Śliwińskiej nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie,  ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w  składzie: 

 • Przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji – Piotr Romanicz 
 • Ekspert – Lidia Rogaś, 
 • Ekspert – Małgorzata Jabłońska, 
 • Ekspert – Elżbieta Drapikowska, 
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 – Janina Fabian. 

§ 2.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Barbary Sobczak nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie, ubiegającej się o  awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

 • Przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji – Piotr Romanicz 
 • Ekspert – Danuta Ziółkowska, 
 • Ekspert – Ks. Piotr Edward Kordula, 
 • Ekspert – Sławomir Fuks, 
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 – Janina Fabian. 

§ 3.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Małgorzaty  Zawieruchy nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie, ubiegającej się  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

 • Przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji – Piotr Romanicz 
 • Ekspert – Lidia Rogaś, 
 • Ekspert – Małgorzata Jabłońska, 
 • Ekspert – Elżbieta Drapikowska, 
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 – Stanisław Fabian. 

§ 4.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Anny  Bukowskiej nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie, ubiegającej się  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

 • Przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji – Piotr Romanicz 
 • Ekspert – Jolanta Lejman, 
 • Ekspert – Małgorzata Jabłońska, 
 • Ekspert – Elżbieta Drapikowska, 
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 – Irena Bis. 

§ 5.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani  Elżbiety Inglot nauczyciela Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy, ubiegającej  się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

 • Przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji – Piotr Romanicz 
 • Ekspert –Ks. Piotr Edward Kordula, 
 • Ekspert – Danuta Ziółkowska, 
 • Ekspert – Elżbieta Drapikowska, 
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy – Teresa Sarna. 

§ 6.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Bożeny Szabeli nauczyciela Szkoły Podstawowej w Gardnie, ubiegającej się o awans  zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:  

 • Przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji – Piotr Romanicz 
 • Ekspert – Lidia Rogaś, 
 • Ekspert – Małgorzata Jabłońska, 
 • Ekspert – Elżbieta Drapikowska, 
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gardnie – Jolanta Majewska, 
 • Przedstawiciel ZNP – Beata Gorzelańczyk. 

§ 7.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Joanny Opaczyńskiej nauczyciela Szkoły Podstawowej w Gardnie, ubiegającej się o  awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

 • Przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji – Piotr Romanicz 
 • Ekspert – Sławomir Fuks, 
 • Ekspert – Małgorzata Jabłońska, 
 • Ekspert – Elżbieta Drapikowska, 
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gardnie – Jolanta Majewska, 
 • Przedstawiciel ZNP – Elżbieta Tomaszczyk. 

§ 8.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Aleksandry Nowickiej nauczyciela Szkoły Podstawowej w Żabnicy, ubiegającej się o  awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

 • Przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji – Piotr Romanicz 
 • Ekspert – Danuta Ziółkowska, 
 • Ekspert – Ks. Piotr Edward Kordula, 
 • Ekspert – Elżbieta Drapikowska, 
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabnicy – Sławomir Fuks. 

§ 9.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Ewy Brylskiej nauczyciela Gimnazjum w Gryfinie, ubiegającej się o awans  zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

 • Przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji – Piotr Romanicz 
 • Ekspert – Jolanta Lejman, 
 • Ekspert – Małgorzata Jabłońska, 
 • Ekspert – Elżbieta Drapikowska, 
 • astępca Dyrektora Gimnazjum w Gryfinie – Hanna Taczyńska. 

§ 10.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Żanety Sylwi Grzywacz nauczyciela Gimnazjum w Gryfinie, ubiegającej się o awans  zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

 • Przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji – Piotr Romanicz 
 • Ekspert – Lidia Rogaś, 
 • Ekspert – Małgorzata Jabłońska, 
 • Ekspert – Elżbieta Drapikowska, 
 • Zastępca Dyrektora Gimnazjum w Gryfinie – Małgorzata Augustyniak. 

§ 11.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Marzeny Słomczewskiej nauczyciela Gimnazjum w Gryfinie, ubiegającej się o awans  zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

 • Przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji – Piotr Romanicz 
 • Ekspert – Lidia Rogaś, 
 • Ekspert – Małgorzata Jabłońska, 
 • Ekspert – Elżbieta Drapikowska, 
 • Zastępca Dyrektora Gimnazjum w Gryfinie – Małgorzata Augustyniak. 

§ 12.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Oleny Turkiny nauczyciela Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie,  ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

 • Przedstawiciel organu prowadzącego – Przewodniczący Komisji – Piotr Romanicz 
 • Ekspert – Danuta Ziółkowska, 
 • Ekspert – Sławomir Fuks, 
 • Ekspert – Elżbieta Drapikowska, 
 • Zastępca Dyrektora MOS w Gryfinie – Jacek Stefański. 

§ 13.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji. 

§ 14.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat