Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 211/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie: zmian do zasad udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia.

ZARZĄDZENIE Nr 211/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 31 grudnia 2003 r.


w sprawie: zmian do zasad udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia.

§ 1. W zarządzeniu Nr 4/2000 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29.08.2000 r. ustala się zmiany:

- w paragrafie 1 dodaje się punkt 7 o brzmieniu:

„Osobą odpowiedzialną za terminowe rozliczenie się pracownika z udzielonych zaliczek na wydatki są dysponenci poszczególnych środków budżetowych”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat