Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 65/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej zadania realizowanego przy udziale środków.

ZARZĄDZENIE Nr 65/03
 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie
  z dnia 25 kwietnia 2003r. 


w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia  procedury przetargowej zadania realizowanego przy udziale środków 
Na podstawie § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu  Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr  XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26.04 2001r. /Dziennik  Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21 poz439 z późniejszymi  zmianami i w związki z art. 3c Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10   czerwca 1994 /tekst jednolity/  zarządzam: 

§1. W celu przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z obowiązującymi  przepisami z dniem 25.04.2003r. powołuję Komisję Przetargową w składzie:
Członkowie głosujący: 

  • Tomasz Glądała – Komplet Inwest s.c. Gorzów Wlkp. 
  • Dariusz Czapla - Komplet Inwest s.c. Gorzów  Wlkp. 
  • Tomasz Granops - Komplet Inwest s.c. Gorzów Wlkp. 
  • Marek Bączkowski - Doradztwo Gospodarcze – Szczecin, 
    Sekretarz Komisji /niegłosujący/
  • Tomasz Lebiecki - Komplet Inwest s.c. Gorzów Wlkp.  
    Członkowie rezerwowi
  • Ewa Kubiak - Urząd Miasta i Gminy Gryfino 

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania  Przestrzennego Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji.

§3. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino
inż. Henryk Piłat