Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 165/03  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 03 listopada 2003 r. w sprawie: zmian do „Instrukcji gospodarki kasowej” dla Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 165/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
  z dnia 03 listopada 2003 r.


w sprawie: zmian do "Instrukcji gospodarki kasowej" dla Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

 

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 4/99 z dnia 15.06.1999 r. ustala się zmiany:

w punkcie 3.3.1 po słowach "PKO BP w Gryfinie w kwocie" w miejsce cyfry "2000" wpisuje się. cyfrę "3000",
w punkcie 3.1.2

  • skreśla się słowa "rachunek podstawowy zakładów budżetowych, dla których kasa UMiG prowadzi obsługę kasową",
  • skreśla się słowa "rachunki środków inwestycyjnych" i w to miejsce wpisuje się "rachunek środków funduszu świadczeń socjalnych",

w punkcie 3.2 - skreśla się "druki mandatów Straży Miejskiej" i w to miejsce wpisuje się "arkusz spisu z natury",

w punkcie 5.5.3 po słowach "Z ustaleń kontroli sporządza się protokół w/g wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji" dopisuje się

"Ustala się stałą komisję do przeprowadzania inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Miasta i Gminy w następującym składzie;

  • Przewodniczący - Naczelnik Wydziału Finansowo - Księgowego
  • Członek - pracownik Wydziału Finansowo - Księgowego wskazany przez Skarbnika".

§ 2. Uchyla się Załącznik Nr 2 do Instrukcji gospodarki kasowej dla Urzędu Miasta i aminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat