Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 50/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 marca 2003 r.

    

ZARZĄDZENIE Nr 50/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 z dnia 28 marca 2003 r. 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 marca 2003 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ ustalam: 
 

§1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 marca 2003 r. odpowiadają: 

- nr VI/86/03 - „SK”, 
- nr VI/87/03 - “BWG”, 
- nr VI/88/03 - „BMP“, 
- nr VI/89/03 - „BMP“, 
- nr VI/90/03 - „SK“ , 

§2. Odpowiedzialnym wym. w pkt 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 marca 2003r. 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

BURMISTRZ Miasta i Gminy Gryfino

 inż. Henryk Piłat