Rok 2003

ZARZĄDNENIE Nr 168/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 października 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 168/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
z dnia 12 listopada 2003r.


 w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 października 2003 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ ustalam: 

§  1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 października 2003 r. odpowiadają: 

 • nr XIV/186/03 - „SK”/”BMP”/”BWS”, 
 • nr XIV/187/03 - “BOR”, 
 • nr XIV/188/03 - „BMP“, 
 • nr XIV/189/03 - „BMP“, 
 • nr XIV/190/03 - „BMP“ , 
 • nr XIV/191/03 - „BMP“, 
 • nr XIV/192/03 - „BMP“, 
 • nr XIV/193/03 - „BMP“, 
 • nr XIV/194/03 - „BMP“, 
 • nr XIV/195/03 - „BMP“, 
 • nr XIV/196/03 - „BMP“, 
 • nr XIV/197/03 - „BMP“, 
 • nr XIV/198/03 - „OPS“, 
 • nr XIV/199/03 - „BWG“, 
 • nr XIV/200/03 - „BWG“, 
 • nr XIV/201/03 - „BWG“, 
 • nr XIV/202/03 - „BWG“, 
 • nr XIV/203/03 - „BWG“, 
 • nr XIV/204/03 - „SK“, 
 • nr XIV/205/03 - „SK“,
 • nr XIV/206/03 - „SEO“. 

§  2. Odpowiedzialnym wym. w pkt 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu  30 października 2003 r. 

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat