Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 89/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji ds. referendum dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodach na terenie miasta i gminy Gryfino w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r. z głosowaniem w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 89/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 5 czerwca 2003 r. 


w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji ds. referendum dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w obwodach na terenie miasta i gminy Gryfino w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 8 czerwca 2003 r. z głosowaniem w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.  

Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i   Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania  kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum  ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz.U. Nr 74, poz. 671) zarządzam,   co następuje: 

§ 1  W związku ze złożoną rezygnacją odwołuję Irenę Kostecką z członkostwa w  Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 12 z siedzibą w Szkole Podstawowej w   Radziszewie, ul. Szczecińska 54. 

§ 2  Powołuję Helenę Gęślowską na członka Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr  12  z siedzibą w Szkole Podstawowej w Radziszewie, ul. Szczecińska 54. 

§ 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat