Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 114/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 września 2003 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 sierpnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 114/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 2 września 2003 r. 


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 sierpnia 2003 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ ustalam: 

 § 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 sierpnia 2003 r. odpowiadają: 

 • nr XI/159/03 - „SEO”, 
 • nr XI/160/03 - “SEO”, 
 • nr XI/161/03 - „SK”/”BMP“, 
 • nr XI/162/03 - „BMP“, 
 • nr XI/163/03 - „BOR“, 
 • nr XI/164/03 - „SE“, 
 • nr XI/165/03 - „SK“, 
 • nr XI/166/03 - „BWG“, 
 • nr XI/167/03 - „BWG“, 
 • nr XI/168/03 - „BWG“,
 • nr XI/169/03 - „BWG“, 
 • nr XI/170/03 - „BWG“, 
 • nr XI/171/03 - „BWG“, 
 • nr XI/172/03 - „BWG“, 
 • nr XI/173/03 - „SK“/“PUK“, 
 • nr XI/174/03 - „ZEAS“, 
 • nr XI/175/03 - „BWG“. 

 § 2. Odpowiedzialnym wym. w pkt 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 28 sierpnia 2003 r. 

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piłat