Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 95/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 czerwca 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 95/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 30 czerwca 2003 r. 


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 czerwca 2003 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.  1591 z późn. zm./ ustalam: 

 §1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w  dniu 26 czerwca 2003 r. odpowiadają: 

 •  nr IX/127/03 - „SEO”, 
 •  nr IX/128/03 - “GTBS”/”BMK”, 
 •  nr IX/129/03 - „BWG“, 
 •  nr IX/130/03 - „SK“, 
 •  nr IX/131/03 - „BWG“ , 
 •  nr IX/132/03 - „BWG“, 
 •  nr IX/133/03 - „BWG“, 
 •  nr IX/134/03 - „BWG“, 
 •  nr IX/135/03 - „BWG“, 
 •  nr IX/136/03 - „BWG“, 
 •  nr IX/137/03 - „BWG”, 
 •  nr IX/138/03 - “BWG”, 
 •  nr IX/139/03 - „BWG“, 
 •  nr IX/140/03 - „BOR“, 
 •  nr IX/141/03 - „SK“ , 
 •  nr IX/142/03 - „BMP“, 
 •  nr IX/143/03 - „BMP“, 
 •  nr IX/144/03 - „BMP“, 
 •  nr IX/145/03 - „BMP“, 
 •  nr IX/146/03 - „BMP“. 
 •  nr IX/147/03 - „BMP“, 
 •  nr IX/148/03 - „BOR”/”SK”“. 

 §2. Odpowiedzialnym wym. w pkt 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu  25 czerwca 2003 r. 

 §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

BURMISTRZ   Miasta i Gminy Gryfino 

inż. Henryk Piła