Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-82/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r

ZARZĄDZENIE Nr 0151- 82/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 21 maja 2004 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz.U. Nr 25, poz. 219) w związku  z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP ( Dz.U. Nr  46, poz.499, Nr 74, poz.786, Nr 154, poz.1802,  z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr57, poz.507, Nr 130, poz.1188, z 2004r. Nr 25, poz. 219) zarządzam, co następuje: 

§ 1.

  1. Powołuję obwodowe komisje wyborcze na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania
    w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.
  2. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych określają załączniki od  nr 1 -  nr 21 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Eugeniusz Kuduk 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151- 82/04
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 21 maja2004r.

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4 w Gryfinie
 

    1. Wojciechowska Teresa 

    2. Gleba Marianna

    3. Nużyński Zbigniew

    4. Karpińska Joanna

    5. Sitarz Elżbieta

    6. Łabisz Mariusz

    7. Grelewicz Ryszard

    8. Drywa Rafał

    9. Łojek Laura

  10.Iwanowska Izabela

  11.Bis Irena

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151- 82/04
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 21 maja2004r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
z siedzibą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gryfinie

   1.  Jeremicz Sebastian Tadeusz
   2.  Strzelczyk Stanisława Maria
   3.  Frelichowski Kamil
   4  .Wiech Sebastian
   5.  Potapiński Ryszard
   6. Olszewski Sławomir
   7.  Kardynalczyk Adrian
   8.  Bara Barbara
   9.  Łojek Maciej
  10. Ochocki Łukasz
  11. Gągolińska Emila

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151- 82/04
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 21 maja2004r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
z siedzibą w  Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfinie

   1.  Hołub Wanda
   2.  Pawelec Zbigniew
   3.  Osiński Stanisław
   4.  Fedorczuk Świętosław
   5.  Turkiel Andrzej
   6.  Trzepacz Liliana
   7.  Żaba Sergiusz
   8.  Łopata Bożena
   9.  Ziemska Ewelina
 10.  Jurczyk Anna
 11.  Kosińska Władysława

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151- 82/04
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 21 maja2004r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
z siedzibą w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  w Gryfinie

   1.  Rybicka Marianna
   2.  Prys Aleksandra
   3.  Knop Paweł
   4.  Wręczycki Stefan
   5.  Kowalska Grażyna
   6.  Staszak Rafał
   7.  Kaźmierska Stanisława
   8.  Majchrzak Ewelina
   9.  Tabaka Beata
 10.  Podworski Kamil
 11.  Podfigurny Józef

 

 

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151- 82/04
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 21 maja2004r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
z siedzibą w  Przedszkolu nr 5 w Gryfinie

   1.  Skała Zbigniew
   2.  Awdymirzec Beata
   3.  Ligocka Joanna
   4.  Batóg Beata
   5.  Granis Leopold
   6.  Brodowicz Marzanna
   7.  Ignaciuk Wioletta
   8.  Snoch Anna
   9.  Podworski Radosław
 10.  Radziszewicz Agnieszka
 11.  Bieskiewicz Alina

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151- 82/04
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 21 maja2004r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6
z siedzibą w Przedszkolu nr 3 w Gryfinie

   1.  Andrzejczyk Jarosław
   2.  Lisiecki Grzegorz
   3.  Warkocz-Bulsa Elżbieta
   4.  Pomykała Henryk
   5.  Samoń Tadeusz
   6.  Łoik Agnieszka
   7.   Rudziewicz Anna
   8.  Konikowska Anna
   9.  Maciocha  Agnieszka
 10.  Górkiewicz Zofia
 11.  Kurcin Maria

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151- 82/04
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 21 maja2004r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7
z siedzibą w  Gimnazjum w Gryfinie

   1.  Rybicki Zygmunt
   2.  Kowalczuk Jolanta
   3.  Małysz Anna Bronisława
   4.  Wyrzykowski Norbert
   5.  Kawka Jacek
   6.  Madajczak Michał
   7.  Szwajczuk Katarzyna
   8.  Czartołomny Paweł
   9.  Suchomski Antoni Józef
 10.  Horodyńska Sylwia
 11.  Augustyniak Małgorzat

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0151- 82/04
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 21 maja2004r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8
z siedzibą w  Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfinie

   1.  Błaszkowska Teresa
   2.  Kloczkowska Agnieszka
   3.  Pomykała Janina
   4.  Pawlik Arkadiusz
   5.  Kowalski Tomasz
   6.  Kubis Marcin
   7.  Przystupa Jarosław
   8.  Dwornicka Małgorzata
   9.  Zakrzewski Marcin Emilian
 10.  Sanocki Grzegorz
 11.  Wąsiel Angelika

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0151- 82/04
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 21 maja2004r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9
z siedzibą w Młodzieżowym Domu Kultury w Gryfinie

   1.  Petryniak Magdalena
   2.  Adamski Zbigniew
   3.  Wróbel Helena
   4.  Majcher Czesława
   5.  Golisowicz-Mockało Izabela
   6.  Żurowska Barbara
   7.  Wawrzyniak Krzysztof
   8.  Matławski Tomasz
   9.  Stach Ewa
 10.  Napłoszek Marcin
 11. Perlik Irena

 

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0151- 82/04
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 21 maja2004r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10
z siedzibą w Gryfińskim Domu Kultury w Gryfinie

   1.  Smolnik Teresa
   2.  Kubis Feliks
   3.  Niełacny Łukasz
   4.  Knop Krystyna
   5.  Guga Teresa
   6.  Klonowski Łukasz
   7.  Drabik Monika
   8.  Matławski Bartosz
   9.  Stach Piotr
 10.  Horodyński Marek
 11.  Jama Patrycja
 

 

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0151- 82/04
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 21 maja2004r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11
z siedzibą w Szkole Podstawowej w Żabnicy

   1.  Marczak Joanna
   2.  Kubis Józef
   3.  Bielecki Kamil
   4.  Zbracka Katarzyna
   5.  Kadłubek Henryk
   6.  Grabski Antoni
   7.  Stawiarska Bożena
   8.  Ostojadło – Podszus  Katarzyna
   9.  Baszak Maria
 10.  Horodyńska Iwona
 11.  Fuks Sławomir

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0151- 82/04
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 21 maja2004r.
 

 

 

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12
z siedzibą w Szkole Podstawowej w Radziszewie

   1.  Szymczyk Anna
   2.  Kołtunowska Agnieszka
   3.  Kurowski Artur
   4.  Zając Stanisław
   5.  Leśniewski Waldemar
   6.  Karaczun Adam
   7.  Kulawiec Iwona
   8.  Chojnacki Zbigniew
   9.  Więch Kamil
  10. Sznigir Agnieszka
  11. Gęślowska Helena

 

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 0151- 82/04
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 21 maja2004r.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13
z siedzibą w Świetlicy wiejskiej w Wełtyniu

   1.  Wojciechowska Elżbieta
   2.  Stawiarski Roman
   3.  Jaskuła Robert
   4.  Czyż Waldemar
   5.  Dziobkowska Krystyna
   6.  Sobczak Władysław
   7.  Świderek Ewa
   8.  Czerkasiewicz Adam
   9.  Gutkowski Łukasz
 10.  Leśkiewicz Stanisław
 11.  Pasik Grażyna

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 0151- 82/04
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 21 maja2004r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14
z siedzibą w Szkole Podstawowej w Gardnie

   1.  Raginia Grażyna
   2.  Majewska Halina
   3.  Magdziak Artur
   4.  Teterycz Helena
   5.  Sikorska Danuta
   6.  Leśkiewicz Artur
   7.  Stachów Dorota
   8.  Siwek Barbara
   9.  Hes Oktawian
 10.  Leśkiewicz Jan
 11. Garbacik Marianna

 

 

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 0151- 82/04
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 21 maja2004r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15
z siedzibą w  Szkole Podstawowej w Chwarstnicy

   1.  Balikowska Agnieszka
   2.  Stawirej Józef
   3.  Franciszkiewicz Rafał
   4.  Krysiak Edmund
   5.  Gorzkiewicz Bronisława
   6.  Bącela Grażyna
   7.  Obacz Stanisław
   8.  Gruszka Zofia
   9.  Baszak Przemysław
  10. Lewicz Łukasz
  11. Sarna Teresa

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 0151- 82/04
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 21 maja2004r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16
z siedzibą w Świetlicy wiejskiej w Borzymiu

   1. Dworak Krystyna
   2. Kitajewski Waldemar
   3. Romek Paweł
   4. Pasierb Jan Marian
   5. Muryń Bożena
   6. Kruszyńska Anna
   7. Paradowska Franciszka
   8. Siewior Irena
   9. Hołowczyc Małgorzata
 10. Łuszczak Agnieszka
 11. Mucha Agnieszka

 

 

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 0151- 82/04
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 21 maja2004r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17
z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

   1. Borowska Barbara
   2. Kacperska Agnieszka
   3. Rogaczewska Jadwiga
   4. Gruszka Robert
   5. Duraziński Andrzej
   6. Wilczek Paweł
   7. Cebulska Danuta
   8. Cieśla Izabela
   9. Nowakowski Łukasz
  10.Piotrowska Małgorzata
  11.Wysota Bogumiła

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 0151- 82/04
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 21 maja2004r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18
z siedzibą w  Świetlicy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Pniewie

   1. Aniśko Agnieszka
   2. Promińska Katarzyna
   3. Sobczuk Magdalena
   4. Gruszka Tadeusz
   5. Jennek Mariola
   6. Azarkiewicz Kamila
   7. Kadłubek Roman
   8. Łukasiewicz Piotr
   9. Prokowski Łukasz
  10.Piotrowska Karolina
  11.Stopczyński Zygmunt

 

 

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 0151- 82/04
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 21 maja2004r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 19
z siedzibą w Zakładzie Psychiatrycznym Pielęgnacyjno-Opiekuńczym
w Nowym Czarnowie

   1. Borowska Katarzyna
   2. Kolińska Małgorzata
   3. Morawicka Janina
   4. Fuks Łukasz
   5. Szczepaniak Andrzej
   6. Lechowicz Andrzej
   7. Mockało Izabella
   8. Szulc Daniel
   9. Wasiluk Małgorzata
  10.Lewicz Paulina
  11.Słodkowska Anna

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 0151- 82/04
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 21 maja2004r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 20
z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

   1. Więch Andrzej
   2. Góra Leszek
   3. Gnoiński Krzysztof
   4. Fuks Barbara
   5. Ciasnocha Aleksandra
   6. Wronkowski Andrzej
   7. Seredziuk Mariusz
   8. Major Janina
   9. Kornel Grzegorz
  10. Górkiewicz Jarosław
  11. Masłowiec Barbara

 

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr 0151- 82/04
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 21 maja2004r.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21
z siedzibą w  Szpitalu Powiatowym w Gryfinie

    1. Pytlik Elżbieta
    2. Jarząbek Magdalena
    3. Osińska-Wiech Magdalena
    4. Panek Katarzyna
    5. Jackiewicz Leszek
    6. Steczkowski Andrzej
    7. Ostojadło Teresa
    8. Szulc Agata
    9. Kowalczyk Grzegorz
  10. Górkiewicz Sebastian
  11. Rawicki Michał