Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-116/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-116/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 12 lipca 2004r. 


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 90, poz. 844,. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Wioletty Serwin nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

 • Przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący Komisji - Piotr Romanicz 
 • Ekspert - Alicja Koczan,
 • Ekspert - Andronika Maciejewska - Wyryszuk, 
 • Ekspert - Jolanta Lejman, 
 • Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego - Beata Gorzelańczyk,
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie - Janina Fabian.

§ 2. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Edyty Bogdanowicz nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie, ubiegającej się  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

 • Przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący Komisji - Piotr Romanicz 
 • Ekspert - Sabina Hajdamowicz - Wośko,
 • Ekspert - Jan Karpowicz, 
 • Ekspert - Jolanta Lejman, 
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie - Janina Fabian.

§ 3. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Patrycji Markowskiej nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

 • Przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący Komisji - Piotr Romanicz 
 • Ekspert - Andronika Maciejewska - Wyryszuk,
 • Ekspert - Ks. Krzysztof Zdziarski, 
 • Ekspert - Elżbieta Drapikowska, 
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie - Stanisław Fabian.

§ 4. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Ewy Grządziel nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie, ubiegającej się  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

 • Przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący Komisji - Piotr Romanicz 
 • Ekspert - Jan Karpowicz,
 • Ekspert - Ks. Krzysztof Zdziarski, 
 • Ekspert - Elżbieta Drapikowska, 
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie - Stanisław Fabian.

§ 5. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Sylwii Tokarek nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie, ubiegającej się  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 • Przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący Komisji - Piotr Romanicz 
 • Ekspert -Ks. Krzysztof Zdziarski,
 • Ekspert - Sławomir Fuks, 
 • Ekspert - Elżbieta Drapikowska, 
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie - Stanisław Fabian.

§ 6. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Anny Bukowskiej nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie, ubiegającej się  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

 • Przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący Komisji - Piotr Romanicz 
 • Ekspert - Jolanta Lejman,
 • Ekspert - Jan Karpowicz, 
 • Ekspert - Elżbieta Drapikowska, 
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie - Irena Bis.

§ 7. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Anny Dreszer - Czaczyk nauczyciela Szkoły Podstawowej w Gardnie, ubiegającej się  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

 • Przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący Komisji - Piotr Romanicz 
 • Ekspert - Alicja Koczan,
 • Ekspert - Sławomir Fuks, 
 • Ekspert - Jan Karpowicz, 
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gardnie - Jolanta Majewska.

§ 8. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Małgorzaty Ludwiki Zielińskiej nauczyciela Gimnazjum w Gryfinie, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 • Przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący Komisji - Piotr Romanicz 
 • Ekspert - Jolanta Lejman,
 • Ekspert - Sabina Hajdamowicz - Wośko, 
 • Ekspert - Elżbieta Drapikowska, 
 • Dyrektor Gimnazjum w Gryfinie - Danuta Bus.

§ 9. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Anny Sieńczak nauczyciela Gimnazjum w Gryfinie, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

 • Przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący Komisji - Piotr Romanicz 
 • Ekspert - Jolanta Lejman,
 • Ekspert - Sabina Hajdamowicz - Wośko, 
 • Ekspert - Elżbieta Drapikowska, 
 • Dyrektor Gimnazjum w Gryfinie - Danuta Bus.

§ 10. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Angeliki Joanny Obitko nauczyciela Gimnazjum w Gryfinie, ubiegającej się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

 • Przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący Komisji - Piotr Romanicz 
 • Ekspert - Jolanta Lejman,
 • Ekspert - Sławomir Fuks, 
 • Ekspert - Elżbieta Drapikowska, 
 • Dyrektor Gimnazjum w Gryfinie - Danuta Bus.

§ 11. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Renaty Danuty Miśkiewicz nauczyciela Gimnazjum w Gryfinie, ubiegającej się  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

 • Przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący Komisji - Piotr Romanicz 
 • Ekspert - Ks. Krzysztof Zdziarski,
 • Ekspert - Sławomir Fuks, 
 • Ekspert - Elżbieta Drapikowska, 
 • Zastępca Dyrektora Gimnazjum w Gryfinie - Małgorzata Augustyniak.

§ 12. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrzenia wniosku Pani Marzeny Wazińskiej nauczyciela Gimnazjum w Gryfinie, ubiegającej się  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

 • Przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący Komisji - Piotr Romanicz 
 • Ekspert - Andronika Maciejewska - Wyryszuk,
 • Ekspert - Elżbieta Drapikowska, 
 • Ekspert - Alicja Koczan, 
 • Zastępca Dyrektora Gimnazjum w Gryfinie - Małgorzata Augustyniak.

§ 13. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat