Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-125/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-125/05
   BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 września 2005 r. 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47 poz. 544, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 57 poz. 507, Nr 130 poz. 1188, z 2004 r. Nr 25 poz. 219) zarządza się, co następuje: 

§ 1.  1. Powołuję obwodowe komisje wyborcze na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych określają załączniki od  nr 1 do  nr 20 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 0151-125/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15.09.2005 r.

Skład osobowy  Obwodowej Komisji  Wyborczej Nr 1 w Gryfinie
 

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji wyborczej

 1. Bis Irena
 2. Borowska Agnieszka Sylwia
 3. Gładkow Jan
 4. Golisowicz – Mockało Izabela
 5. Grygiel Krzysztof
 6. Jaremczuk Łukasz
 7. Leśniak Mariola
 8. Przewoźna Krystyna
 9. Sztangret Piotr
 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151-125/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15.09.2005 r.

Skład osobowy  Obwodowej Komisji  Wyborczej Nr 2 w Gryfinie
 

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji wyborczej

 1. Fuks Barbara
 2. Grabas Krzysztof
 3. Kacperski Czesław
 4. Kosińska Katarzyna
 5. Masternak Danuta
 6. Modrzejewska Aleksandra Eugenia
 7. Pabiniak Wincenty
 8. Podgórska Ewelina
 9. Turkiel Iwona
 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0151-125/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15.09.2005 r.

Skład osobowy  Obwodowej Komisji  Wyborczej Nr 3 w Gryfinie
 

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji wyborczej

 1. Bełch Urszula
 2. Chać Patryk
 3. Gurdziel Teresa
 4. Jaskuła Marcin
 5. Masternak Diana
 6. Pawlak Natalia
 7. Szczepaniak Andrzej
 8. Turkiel Sławomir
 9. Zawadzka Eliza
 

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0151-125/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15.09.2005 r.

Skład osobowy  Obwodowej Komisji  Wyborczej Nr 4 w Gryfinie
 

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji wyborczej

 1. Ciasnocha Aleksandra
 2. Dragan Kazimiera
 3. Jastrzębski Przemysław
 4. Krupa Marcin
 5. Krzemińska Danuta
 6. Leśkiewicz Jan
 7. Martyniak Łukasz
 8. Tuszyńska Czesława
 9. Zdobylak Ewa Małgorzata
 

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151-125/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15.09.2005 r.

Skład osobowy  Obwodowej Komisji  Wyborczej Nr 5 w Gryfinie
 

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji wyborczej

 1. Baszak Maria Mariola
 2. Godleś Aleksandra
 3. Grzywacz Żaneta
 4. Kowalczuk Jolanta Elżbieta
 5. Mazur Sebastian
 6. Pawlaczyk Róża
 7. Staszak Anna
 8. Warkocz – Bulsa Elżbieta
 9. Witczyńska Elżbieta
 

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0151-125/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15.09.2005 r.

Skład osobowy  Obwodowej Komisji  Wyborczej Nr 6 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji wyborczej

 1. Bulsa Anna
 2. Mendrygał Dawid
 3. Michalska Sylwia
 4. Ostrówka Krystyna
 5. Pawicka Anna
 6. Pawlik Arkadiusz
 7. Pomykała Henryk
 8. Suwała Monika
 9. Wietrzykowska Joanna
 

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0151-125/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15.09.2005 r.

Skład osobowy  Obwodowej Komisji  Wyborczej Nr 7 w Gryfinie
 

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji wyborczej

 1. Guga Anna
 2. Kałucka Edyta
 3. Maćkowiak Andrzej
 4. Rożko Sebastian
 5. Sejdak Katarzyna Agnieszka
 6. Trzepacz Liliana Marta
 7. Wieczorek Artur
 8. Zakrzewska Benedykta
 9. Zakrzewski Marcin Emilian

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0151-125/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15.09.2005 r.

Skład osobowy  Obwodowej Komisji  Wyborczej  Nr 8 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji wyborczej

 1. Guga Rafał
 2. Horodyński Stanisław
 3. Ilioska Iwona Katarzyna
 4. Jakubik Maria
 5. Lewandowski Daniel Jakub
 6. Litwiniuk Agnieszka
 7. Rosińska Renata
 8. Zakrzewska Iwona Dorota
 9. Żukowska Izabela
 

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0151-125/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15.09.2005 r.

Skład osobowy  Obwodowej Komisji  Wyborczej Nr 9 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji wyborczej

 1. Balul Bogumiła
 2. Guga Teresa
 3. Majcher Czesława
 4. Ostrowski Piotr
 5. Rolirad Waldemar Zbigniew
 6. Sosfa Krystyna
 7. Szuchalski Marcin
 8. Wawrzyniak Anna Małgorzata
 9. Wołowczyk Bożena
 

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0151-125/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15.09.2005 r.

Skład osobowy  Obwodowej Komisji  Wyborczej Nr 10 w Gryfinie

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji wyborczej

 1. Horodyński Marek
 2. Jama Patrycja
 3. Knop Krystyna
 4. Łuczak Anna
 5. Sikorska Danuta
 6. Stańczyk Magdalena Janina
 7. Staszak Rafał
 8. Szuchalska Magdalena
 9. Szymczyszyn Lidia Marta
 

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0151-125/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15.09.2005 r.

Skład osobowy  Obwodowej Komisji  Wyborczej  Nr 11 w Żabnicy

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji wyborczej

 1. Chojnacki Zbigniew
 2. Domżalska Maria
 3. Fuks Sławomir
 4. Góra Katarzyna
 5. Kubis Józef
 6. Martynowicz Krzysztof
 7. Sikorski Lech
 8. Widziajło Urszula
 9. Zbaracka Katarzyna
 

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0151-125/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15.09.2005 r.

Skład osobowy  Obwodowej Komisji  Wyborczej Nr 12 w Radziszewie

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji wyborczej

 1. Gęślowska Helena
 2. Góra Leszek
 3. Gutkowski Łukasz
 4. Kołtunowska Agnieszka
 5. Radomska Weronika
 6. Rosiński Andrzej
 7. Suchomski Antoni
 8. Wójciak Grzegorz
 9. Zając Stanisław
 

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 0151-125/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15.09.2005 r.

Skład osobowy  Obwodowej Komisji  Wyborczej Nr 13 w Wełtyniu
 

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji wyborczej

 1. Baryła Iwona
 2. Czopek Rafał
 3. Czyż Waldemar
 4. Jaskuła Robert
 5. Lechowski Hubert
 6. Leśkiewicz Stanisława
 7. Lubas Iwona
 8. Pasik Grażyna
 9. Prostak Michał
 

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 0151-125/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15.09.2005 r.

Skład osobowy  Obwodowej Komisji  Wyborczej Nr 14 w Gardnie
 

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji wyborczej

 1. Frąckowiak-Kułdosz Anna
 2. Horniak Anna
 3. Klonowski Krzysztof
 4. Małecka Bożena
 5. Ostrówka Olga Milena
 6. Stach Piotr
 7. Szala Stanisław
 8. Sznigir Agnieszka
 9. Torczyński Przemysław
 

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 0151-125/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15.09.2005 r.

Skład osobowy  Obwodowej Komisji  Wyborczej  Nr 15 w Chwarstnicy

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji wyborczej

 1. Bącela Katarzyna
 2. Kida Robert Krzysztof
 3. Kiljan Dawid
 4. Kołtunowska Katarzyna
 5. Krzemińska Lucyna
 6. Leśkiewicz Krzysztof
 7. Łopata Bożenna Emilia
 8. Maskiewicz Małgorzata
 9. Witeńko Jarosław
 

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 0151-125/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15.09.2005 r.

Skład osobowy  Obwodowej Komisji  Wyborczej Nr 16 w Borzymiu
 

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji wyborczej

 1. Aftyka Danuta
 2. Blacharski Zbigniew
 3. Borowska Barbara Monika
 4. Kuduk Marcin
 5. Łakomiec Konrad
 6. Małysz Anna
 7. Michalak Małgorzata Monika
 8. Mucha Agnieszka
 9. Romek Paweł
 

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 0151-125/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15.09.2005 r.

Skład osobowy  Obwodowej Komisji  Wyborczej Nr 17 w Nowym Czarnowie

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji wyborczej

 1. Byrczak Hanna
 2. Dobrosielska Emilia
 3. Gaik Lesław
 4. Horodyńska Sylwia
 5. Jarząbek Jacek
 6. Krawczyk Łukasz
 7. Rogaczewska Jadwiga
 8. Skonecki Czesław
 9. Suchomski Marek
 

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 0151-125/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15.09.2005 r.

Skład osobowy  Obwodowej Komisji  Wyborczej Nr 18 w Pniewie

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji wyborczej

 1. Aniśko Agnieszka Małgorzata
 2. Horniak Teresa
 3. Jakubik – Grzybowska Maria
 4. Kuźmińska Halina
 5. Piotrowska Małgorzata
 6. Wawrzyniak Anita Agnieszka
 7. Woźniak Krzysztof Hubert
 8. Wójciak Maja
 9. Żebiełowicz Józef
 

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 0151-125/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15.09.2005 r.

Skład osobowy  Obwodowej Komisji  Wyborczej Nr 19 w Nowym Czarnowie

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji wyborczej

 1. Antkowicz Emilia Anna
 2. Grochmalska Krystyna
 3. Kokeli Artur
 4. Krysiak Tomasz
 5. Lewicz Paulina
 6. Niedźwiecka Monika
 7. Otto Beata
 8. Szczęsna Karolina
 9. Szymczyk Anna
 

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 0151-125/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 15.09.2005 r.

Skład osobowy  Obwodowej Komisji  Wyborczej Nr 20 w Dębcach
 

Nazwisko i imię członka obwodowej komisji wyborczej

 1. Fuks Krzysztof
 2. Horodyńska Genowefa
 3. Simińska Małgorzata
 4. Masłowiec Barbara
 5. Mularczyk Adriana Dorota
 6. Muryń Bożena
 7. Pytlik Julian
 8. Sieradzki Jakub
 9. Skórska Małgorzata