Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-81/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 maja 2005 r.  w sprawie przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2004 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-81/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 maja 2005 r. 


w sprawie przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2004 roku.

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115; z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752; z 2003 r. Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) oraz  Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie NR XXXIV/445/05 z dnia  31 marca 2005 r w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym  zarządza się, co następuje:

§  1. Przyznaje się nagrody  zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie na szczeblu międzynarodowym i krajowym. Lista osób nagrodzonych  wraz z wysokością  nagród stanowi  załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Możliwość przyznawania nagród za bardzo dobre wyniki sportowe osób zamieszkującym na terenie Gminy Gryfino lub reprezentujących stowarzyszenie kultury fizycznej z terenu Miasta i Gminy Gryfino jest zasadne za tak znaczące osiągnięcia daje Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej.

Na podstawie tej ustawy, zasady i tryb przyznawania nagród zostały przyjęte Uchwałą  Rady Miejskiej w Gryfinie NR XXXIV/445/05 z dnia  31 marca 2005 r w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

przyznanie nagród wnioskowały Kluby Sportowe, a szczegółowy podział środków finansowych został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Sportu.

Kwoty mieszczą się w środkach zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2005.

 

Sporządził
Daniel Cieślak

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Imię i nazwisko
Klub
Miejsce określone w Uchwale Uchwała NR XXXIV/445/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2005 r. Indywidualne osiągnięcie Maksymalna kwota  %/zł. Wartość nagrody brutto
1. Miłosz Rudnicki  

UKS ,,Biały Pion’’

Do 100% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej. IX miejsce -Mistrzostwach Polski w szachach 100/849 355 zł.
2. Weczera Tomasz

MKS ,,Hermes’’

do 150% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział  w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsca medalowe I miejsce – skok wzwyż  Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych  150/1.273,50 555 zł.
3. Wensierska      Renata

MKS ,,Hermes’’

do 150% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział  w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsca medalowe II miejsce – rzut młotem Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 150/1.273,50 555 zł.
4. Rybacka Edyta

MKS ,,Hermes’’

Do 100% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej. VI miejsce – biegi przełajowe 2000 m  Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych  100/849 405 zł.
5.Wójcik Justyna

MKS ,,Hermes’’

Do 100% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej. VII miejsce - biegi przełajowe 3000 m  Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 100/849 405 zł.
6. Rybacka Joanna

MKS ,,Hermes’’

Do 100% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej. IX miejsce - biegi przełajowe 3000 m Mistrzostwa Polski Juniorów 100/849 405 zł.
7. Pluta Magda

MKS ,,Hermes’’

Do 100% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej X miejsce - biegi przełajowe 1500 m  Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 100/849 255 zł.
8.Ludwiniak Aleksander

MKS ,,Hermes’’

Do 100% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej XI miejsce – biegi przełajowe 2000 m Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 100/849 305 zł.
9. Karbowski Paweł

MKS ,,Hermes’’

Do 100% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej XII miejsce –bieg     200 m Mistrzostwa Polski Juniorów. 100/849 255 zł.
10. Nadała Maja

MKS ,,Hermes’’

Do 100% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej XV miejsce – bieg przez płotki 100 m Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 100/849 255 zł.
11.Cielecki Łukasz

MKS ,,Hermes’’

Do 100% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej. XIX miejsce –bieg przez płotki 400 m  Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 100/849 155 zł.
12.Grąbczewska  Karolina     

UKS ,,Kamikaze’’

do 250% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział w międzynarodowych zawodach sportowych o randze mistrzostw Europy i uzyskali miejsca medalowe, II miejsce – karate Shotokan  Mistrzostwa Europy 250/2.122,50 1.955 zł.
13. Puchacz Daria

UKS ,,Kamikaze’’

do 150% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział   w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsca medalowe, II miejsce – karate Mistrzostwa Polski Kadetek kat +57 kg 150/1.273,50 350 zł.
14. Rygielska Katarzyna

UKS ,,Kamikaze’’

do 100% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej. V miejsce -KarateMistrzostwa Juniorów kat +60 kg. 100/849 305 zł.
15.Kowiel Mariusz

KSS LOK ,,Regalica’’ 

do 250% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział  w międzynarodowych zawodach sportowych o randze mistrzostw Europy i uzyskali miejsca medalowe, II miejsce – strzelectwo Mistrzostwa Europy Juniorów 250/2.122,50 1.455 zł.
16. Stanisz Łukasz

KSS LOK ,,Regalica’’

do 150% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział  w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsca medalowe, I miejsce – strzelectwo Ogólnopolska Olimpiada  Młodzieży 150/1.273,50 655 zł.
17. Baczul Danuta

KSS LOK ,,Regalica’’

do 150% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników, którzy brali udział  w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsca medalowe, III miejsce – strzelectwo  Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 150/1.273,50 455 zł.
18.Adamczewski Sebastian

19. Stanisławek Tomasz

20. Rulewicz Marek

21. Adamczewski Adrian

22. Łabuń Maciej

23.Jerlecki Jakub

24.Magdziarz Wiesław

25. Kostrzewa Łukasz

KS ,,Energetyk’’

Do 100% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej. IX-XII miejsce – piłka ręczna  Mistrzostwa Polski 100/849 125 zł.
26.Jakub Handke

MKS Pałac Młodziezy

Do 100% minimalnego wynagrodzenia dla zawodników którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, mistrzostw Polski lub reprezentanci kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej. V miejsce – żeglarstwo  2004 Laser Standard Youth Grand Prix 100/849 355 zł.