Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-100/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-100/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 lipca 2005 r.

 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Gimnazjum w Gryfinie Pani Joanny Stołeckiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Jadwiga Teresa Fragstein-Niemsdorff - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Danuta Bus - dyrektor Gimnazjum w Gryfinie,
 4. Danuta Tondryk - ekspert,
 5. Sławomir Fuks - ekspert.

§ 2. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Pani Anny Brzeskot ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Jadwiga Teresa Fragstein-Niemsdorff - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Stanisław Fabian- dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
 4. Jan Józef Karpowicz - ekspert,
 5. Danuta Tondryk - ekspert.

§ 3. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie Pani Moniki Saneckiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Jadwiga Teresa Fragstein-Niemsdorff - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Irena Bis - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie,
 4. Jan Józef Karpowicz - ekspert,
 5. Danuta Tondryk - ekspert.

§ 4. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie Pani Oleny Turkiny ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Jadwiga Teresa Fragstein-Niemsdorff - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jan Podleśny - dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie,
 4. Jan Józef Karpowicz - ekspert,
 5. Krzysztof Kossowski - ekspert.

§ 5. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Gimnazjum w Gryfinie Pani Doroty Chlasty ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Jadwiga Teresa Fragstein-Niemsdorff - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Danuta Bus - dyrektor Gimnazjum w Gryfinie,
 4. Jan Józef Karpowicz - ekspert,
 5. Krzysztof Kossowski - ekspert.

§ 6. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Gimnazjum w Gryfinie Pana Tomasza Matoszko ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Jadwiga Teresa Fragstein-Niemsdorff - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Danuta Bus - dyrektor Gimnazjum w Gryfinie,
 4. Jan Józef Karpowicz - ekspert,
 5. Krzysztof Kossowski - ekspert.

§ 7. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Gimnazjum w Gryfinie Pani Kingi Andrusewicz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Jadwiga Teresa Fragstein-Niemsdorff - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Danuta Bus - dyrektor Gimnazjum w Gryfinie,
 4. Krzysztof Kossowski - ekspert,
 5. Sławomir Fuks - ekspert.

§ 8. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Pani Mirosławy Kaczyńskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Stanisław Fabian - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie
 4. Izabela Walczak - ekspert,
 5. Małgorzata Jabłońska - ekspert.

§ 9. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Pani Anny Jakonis ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Stanisław Fabian - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Władysława Drapikowska - ekspert,
 5. Małgorzata Jabłońska - ekspert.

§ 10. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Pani Zenony Gorzkiewicz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Stanisław Fabian - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Władysława Drapikowska - ekspert,
 5. Małgorzata Jabłońska - ekspert.

§ 11. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 2 w Gryfinie Pani Marzeny Anny Gil ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Maria Czechowska - dyrektor Przedszkola Nr 2 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Władysława Drapikowska - ekspert,
 5. Małgorzata Jabłońska - ekspert.

§ 12. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 4 w Gryfinie Pani Marty Tomczyk ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Krystyna Muszyńska - dyrektor Przedszkola Nr 4 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Władysława Drapikowska - ekspert,
 5. Małgorzata Jabłońska - ekspert.

§ 13. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie Pani Agaty Durejko ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Janina Fabian - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie,
 4. Sławomir Fuks - ekspert,
 5. Elżbieta Władysława Drapikowska - ekspert.

§ 14. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Pani Elizy Siatczyńskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Stanisław Fabian - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
 4. Elżbieta Władysława Drapikowska - ekspert,
 5. Sławomir Fuks - ekspert.

§ 15. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Pani Beaty Kurowskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Stanisław Fabian - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
 4. Jadwiga Teresa Fragstein-Niemsdorff - ekspert,
 5. Jolanta Lejman - ekspert.

§ 16. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Gardnie Pani Anny Siwek ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Anna Frackowiak - Kułdosz - dyrektor Szkoły Podstawowej w Gardnie,
 4. Jadwiga Teresa Fragstein-Niemsdorff - ekspert,
 5. Jolanta Lejman - ekspert,
 6. Beata Gorzelańczyk - przedstawiciel związku zawodowego.

§ 17. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Gimnazjum w Gryfinie Pani Magdaleny Gazdeckiej-Goślinowskiej ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Danuta Bus - dyrektor Gimnazjum w Gryfinie,
 4. Krzysztof Borys - ekspert,
 5. Małgorzata Barbara Makiewicz - ekspert.

§ 18. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Gimnazjum w Gryfinie Pani Anny Urbańskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Danuta Bus - dyrektor Gimnazjum w Gryfinie,
 4. Krzysztof Borys - ekspert,
 5. Małgorzata Barbara Makiewicz - ekspert.

§ 19. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Gimnazjum w Gryfinie Pani Marty Maskowicz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Danuta Bus - dyrektor Gimnazjum w Gryfinie,
 4. Halina Adomat - ekspert,
 5. Małgorzata Barbara Makiewicz - ekspert.

§ 20. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Gimnazjum w Gryfinie Pani Lili Kluzy-Howil ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego - przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Danuta Bus - dyrektor Gimnazjum w Gryfinie,
 4. Halina Adomat - ekspert,
 5. Małgorzata Barbara Makiewicz - ekspert.

§ 21. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 22. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, 1112 z późn. zm.) organ prowadzący szkoły lub placówki oświatowe powołuje komisje egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład komisji winny wchodzić następujące osoby:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. dyrektor szkoły,
 4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Ponadto na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.
Komisje zostały powołane dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfino, którzy złożyli wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca 2005 r.

 

Sporządziła:
Swietłana Sochaj