Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-90/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 0151-90/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 lipca 2006 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Gimnazjum w Gryfinie Pana Rafała Gugi ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Danuta Bus – dyrektor Gimnazjum w Gryfinie,
 4. Sławomir Fuks – ekspert,
 5. Danuta Tondryk – ekspert,
 6. Elżbieta Tomaszczyk- przedstawiciel związku zawodowego.

§ 2. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 2 w Gryfinie Pani Agnieszki Kupińskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jolanta Krzak– dyrektor Przedszkola Nr 2 w Gryfinie,
 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert,
 5. Elżbieta Drapikowska – ekspert.

§ 3. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Pani Beaty Janik ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Elżbieta Wnuk – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
 4. Hanna Markowska – ekspert,
 5. Sławomir Fuks – ekspert.

§ 4. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Pani  Marzena Krzywiak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Elżbieta Wnuk – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
 4. Jadwiga Teresa Fragstein-Niemsdorff – ekspert,
 5. Jolanta Lejman – ekspert.

§ 5. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Pani   Marty Rosińskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Elżbieta Wnuk – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie,
 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert,
 5. Jadwiga Teresa Fragstein-Niemsdorff – ekspert.

§ 6. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy Pani Katarzyny Świtały ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Teresa Sarna – dyrektor Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy,
 4. Teresa Ławrynowicz – ekspert,
 5. Małgorzata Sylwestrzak – ekspert,
 6. Elżbieta Tomaszczyk - przedstawiciel związku zawodowego.

§ 7. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 2 w Gryfinie Pani Beaty Klepackiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Jolanta Krzak – dyrektor Przedszkola Nr 2 w Gryfinie,
 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert,
 5. Elżbieta Drapikowska – ekspert.

§ 8. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Gimnazjum w Gryfinie Pani Katarzyny Gierek ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Danuta Bus – dyrektor Gimnazjum w Gryfinie,
 4. Hanna Markowska – ekspert,
 5. Ks. Krzysztof Zdziarski – ekspert.

§ 9. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Żabnicy Pani Marioli Wręczyckiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Sławomir Fuks – dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabnicy,
 4. Teresa Ławrynowicz – ekspert,
 5. Małgorzata Sylwestrzak – ekspert.

§ 10. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Gimnazjum w Gryfinie Pani Magdaleny Ptaszek ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Danuta Bus – dyrektor Gimnazjum w Gryfinie,
 4. Teresa Ławrynowicz – ekspert,
 5. Sławomir Fuks – ekspert.

§ 11. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Gimnazjum w Gryfinie Pani Agnieszki Mikłaszewskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Danuta Bus – dyrektor Gimnazjum w Gryfinie,
 4. Danuta Tondryk – ekspert,
 5. Sławomir Fuks – ekspert.

§ 12. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie Pani Aleksandry Lebiody ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Janian Fabian – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie,
 4. Jolanta Lejman – ekspert,
 5. Jadwiga Teresa Fragstein-Niemsdorff – ekspert.

§ 13. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 3 w Gryfinie Pani Moniki Suwała ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Ewa Januszewska – dyrektor Przedszkola Nr 3 w Gryfinie,
 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert,
 5. Elżbieta Władysława Drapikowska – ekspert,
 6. Elżbieta Tomaszczyk - przedstawiciel związku zawodowego.

§ 14. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 3 w Gryfinie Pani Katarzyny Nazar ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Ewa Januszewska – dyrektor Przedszkola Nr 3 w Gryfinie,
 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert,
 5. Elżbieta Władysława Drapikowska – ekspert,
 6. Elżbieta Tomaszczyk- przedstawiciel związku zawodowego.

§ 15. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Przedszkola Nr 5 w Gryfinie Pani Agnieszki Śliwińskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Piotr Romanicz – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji,
 2. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. Halina Rozworska – dyrektor Przedszkola Nr 5 w Gryfinie,
 4. Małgorzata Jabłońska – ekspert,
 5. Elżbieta Władysława Drapikowska – ekspert,
 6. Elżbieta Tomaszczyk- przedstawiciel związku zawodowego.

§ 16. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) organ prowadzący szkoły lub placówki oświatowe powołuje komisje egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład komisji winny wchodzić następujące osoby:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. dyrektor szkoły,
 4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Ponadto na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego. Komisje zostały powołane dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfino, którzy złożyli wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca 2006 r.

 

 

Sporządziła:
Aneta Kuźma