Rok 2021 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.1.2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na XXX nadzwyczajnej sesji w dniu 30 grudnia 2020 r.

ccc

ZARZĄDZENIE NR 120.1.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 stycznia 2021 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na XXX nadzwyczajnej sesji w dniu 30 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na nadzwyczajnej sesji w dniu  30 grudnia 2020 r. odpowiada:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka
 XXX/246/20 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030 Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnemu wymienionemu w § 1 w załączeniu przekazuję jeden egzemplarz kopii uchwały Rady Miejskiej, przyjętej na nadzwyczajnej sesji w dniu  30 grudnia 2020 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XXX nadzwyczajnej sesji w dniu 30 grudnia 2020 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnego za jej realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk