Rok 2020 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.175.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

ccc

ZARZĄDZENIE NR 0050.175.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 grudnia 2020 roku


w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728), zarządzam co następuje:

§ 1. Rozwiązuję z dniem 8 stycznia 2021 roku Gminne Biuro Spisowe w Gryfinie powołane dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie 8 stycznia 2020 roku.

 

Gminny Komisarz Spisowy
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie

W związku zakończeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. konieczne jest rozwiązanie Gminnego Biura Spisowego.

Sporządziła:
Edyta Sztylke