Rok 2018 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.63.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

Lista załączników:
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino [1317301 bajtów]