Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.74.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na LI nadzwyczajnej sesji w dniu 10 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.74.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na LI nadzwyczajnej sesji w dniu 10 września 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na nadzwyczajnej sesji w dniu 10 września 2018 r. odpowiada:
 

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
LI/508/18 utworzenia odrębnych obwodów głosowania na
obszarze Gminy Gryfino, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Wydział Urząd Stanu Cywilnego
i Spraw Obywatelskich


§ 2. Odpowiedzialnemu wymienionemu w § 1 w załączeniu przekazuję jeden egzemplarz kopii uchwały Rady Miejskiej przyjętej na sesji w dniu 10 września 2018 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Na LI nadzwyczajnej sesji w dniu 10 września 2018 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnego za jej realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk