Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2018, obowiązująca od 1 maja oraz statystyczna liczba dzieci objęta wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - aktualizacja

Lista załączników:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2018 [81794 bajtów]