Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2018 oraz statystyczna liczba dzieci objęta wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Lista załączników:
Podstawowa kwota dotacji [74372 bajtów]